NAŠA misija, vizija i ciljevi

Udruženje CRI je osnovano u svrhu postizanja sljedećih ciljeva:

– promicanje i unaprjeđivanje civilnog društva i lokalne zajednice,

– stvaranje uslova za evropske standarde kvalitetnog života i rada,

– poticanje rasta i razvoja privrede,demokratije i društveni razvoj,

– zalaganje za unaprijeđivanje zaštite ljudskih prava, osobito djece i mladih,

– poticanje ženskog poduzetništva, zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, osnaživanje pojedinaca u lokalnim zajednicama u usvajanju građanske odgovornosti,

– podrška ranjivim skupinama (starijim osobama, djeci, siromašnima, invalidima i socijalno isključenima),

– zalaganje na razvijanju stvaranja zdravih navika vezanih za posvećenost sportu, rekreaciji i zdravom načinu života, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi,

– poticanje razvoja turizma, posebno ruralnog turizma, zaštita i povećanje turističkih resursa, te zaštitu  i očuvanje kulturne baštine, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara,

– zalaganje za neovisno novinarstvo i slobodu informisanja,

– zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti kod pravnih i fizičkih lica, te poticanje na razvoj društveno odgovornog poslovanja,

– promocija i organizacija aktivnosti vezanih za zaštitu prirode i okoliša, zaštite zdravlja,

– djelovanje i rad u pravcu ekološke revitalizacije i izgradnje kapaciteta domaćih institucija, udruženja i privrednih subjekata u procesu evropskih integracija,

– organizovanje aktivnosti, kao i javno zagovaranje za promjenu navika u pogledu korištenja i čuvanja prirodnih resursa u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije,

– educiranje javnosti o važnosti instituta Usklađenosti poslovanja za privredu, uticaja na percepciju javnosti i jačanje svijesti građana o prihvaćenosti i nužnosti implementacije instituta usklađenosti njegovih sastavnih mehanizama u privredu,

– pisanje, prijavljivanje i provedba vlastitih i /ili partnerskih projekata, osobito onih finansiranih od strane Europske unije, 

– osmišljavanje, izrada i provođenje projekata shodno ciljevima Udruženja;

– oglašavanje na internetskim stranicama ili štampanim publikacijama koje se odnose na ciljeve i djelatnosti Udruženja,

– planiranje, organizacija i provođenje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i djelovanja u skladu sa ciljevima Udruženja,

– neovisna produkcija edukativnih sadržaja, a iz područja djelovanja Udruženja,

– podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja,

– uspostavljanje saradnje sa istim ili sličnim udruženjima u BiH i svijetu.

O CRI UDRUŽENJU

Udruženje „Centar razvojnih inicijativa“ je osnovano Odlukom o osnivanju Udruženja koje je donijela Osnivačka skupština koja je održana dana 17.02.2022. godine u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Udruženje je registrovano kod nadležnog Ministarstva pravde BiH pod brojem UP09-07-1-352/22 od 06.04.2022. godine. Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit. Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.