CRI u saradnji sa Save the Children i Ekopakom izradio priručnik za djecu ”Sve što (ni)ste znali o reciklaži”

CRI je nedavno  izradio jedinstveni priručnik namijenjen djeci pod nazivom “Sve što (ni)ste znali o reciklaži”, a partneri u ovom projektu su bili Save the Children i Ekopak.

Priručnik je posebno osmišljen za djecu, koristeći privlačan dizajn i sadržaj prilagođen njihovom uzrastu. Cilj je educirati mlade o važnosti recikliranja, kako bi razvili svijest o zaštiti okoliša i postali aktivni sudionici u očuvanju planeta. Priručnik pruža sveobuhvatne informacije o procesu reciklaže i pravilnom odvajanju otpada.

Jedan od ključnih aspekata priručnika je edukacija o selektivnom odvajanju otpada. Djeca će naučiti koje vrste materijala mogu biti reciklirane, kako ih pravilno odvojiti i kojoj kanti treba pripadati određena vrsta otpada. Ova znanja omogućit će im da postanu svjesni potrošači i aktivni sudionici u smanjenju količine otpada koji završava na odlagalištima.

Priručnik također nudi zanimljive činjenice o reciklaži, kvizove i igrice koje će djeci omogućiti da steknu dodatno znanje i testiraju svoje vještine. Kroz interaktivne aktivnosti, djeca će se upoznati s brojnim aspektima reciklaže, poput recikliranja papira, plastike, stakla i metala.

Još jedna značajna komponenta priručnika je uputstvo “korak po korak” o tome kako iskoristiti ambalažni otpad i pretvoriti ga u korisne predmete. Kroz jednostavne i praktične primjere, djeca će naučiti kako napraviti reciklirane umjetnine ili korisne predmete poput cvjetnih vaza. Ova aktivnost će djecu inspirirati da budu kreativni, promišljaju o ponovnoj upotrebi materijala i razvijaju svijest o važnosti očuvanja resursa.

CRI, Save the Children i Ekopak su uložili mnogo truda u izradu ovog priručnika kako bi djeci pružili sveobuhvatno iskustvo koje će im pomoći da postanu odgovorni i ekološki osviješteni pojedinci. Kroz ovaj priručnik, djeca će shvatiti da recikliranje nije samo obveza, već i prilika da stvaraju pozitivne promjene u svijetu oko sebe.

Osim što se fokusira na edukaciju o reciklaži, priručnik također potiče djecu da podijele svoje znanje s drugima i postanu ambasadori za zaštitu okoliša. Kroz aktivnosti kao što su izrada prezentacija ili organiziranje edukativnih događanja, djeca će moći podučavati svoje vršnjake, obitelj i zajednicu o važnosti reciklaže i kako svako može doprinijeti očuvanju okoliša.

CRI, Save the Children i Ekopak se nadaju da će ovaj priručnik postati neizostavni alat u školama, vrtićima i domovima diljem BiH. Kroz njega će se potaknuti nova generacija mladih koji će imati duboko ukorijenjenu svijest o važnosti reciklaže i održivosti te će se aktivno uključivati u promjenu svijeta na bolje.

“Sve što (ni)ste znali o reciklaži” pruža djeci priliku da se upuste u svijet reciklaže na interaktivan način. Kroz njega će otkriti kako njihovi postupci mogu imati pozitivan utjecaj na okoliš i kako mogu biti dio rješenja za globalne okolišne izazove.